Çalışma Paketi 2  

(WP2) Geçici Koruma Altındaki Öğrenci ve Dezavantajlı Türk Öğrenciye Ulaşım


6.000 adeti GKAS’lerden oluşacak olan 10.000 adet MTE öğrencisin için hedeflenen Öğrenci Destek Paketleri’nin hazırlanması yoluyla, GKAS’ler ve sosyal yönden dezavantajlı Türk gençlerinin MTE’ye erişimlerinin arttırılması