Çalışma Paketi 3  

(WP3) Farkındalık Faaliyetleri


MTE’nin kamuoyu nezdindeki imajını iyileştirmek, MTE kuruluşlarına kayıt oranlarının artırılması ve tüm proje faaliyetlerinin görünürlüğünün sağlanması amacıyla, MTE’nin tanıtımı ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bir stratejinin uygulanması